Двукамерен долмен в местн. Начови чаири

Недвижима културна ценност
Местоположение:
В землище с. Хлябово. По пътя Тополовград – Харманли, на около 3 км Югозападно от с. Хлябово, на 200 м от шосето за с. Българска поляна
Описание:
Добре запазен двукамерен долмен. Източната му страна отчасти е разрушена. Размери - предната камера: дължина и ширина 1.40 на 1.40м; височина 1.25м; задна камера: дължина 2м, ширина 1.40м, височина 1.50 м; отвори: 0.55 – 0.65м. Ориентиран е по надлъжната си ос в посока север-юг с вход от юг.
Наименование:
Двукамерен долмен в местн. Начови чаири
Виртуална разходкаВидеогалерия