Култова площадка в местн. Евджика

Недвижима културна ценност
Местоположение:
1 км. южно от с. Хлябово
Наименование:
Култова площадка в местн. Евджика