Останки от двукамерен долмен в местност Солища /Китката/ - село Планиново

Недвижима културна ценност
Местоположение:
На 3 км северозападно от село село Планиново
Наименование:
Останки от двукамерен долмен в местност Солища /Китката/ - село Планиново