Останки на 4 двукамерни долмени и кромлех в местност Пясъците - село Планиново

Недвижима културна ценност
Местоположение:
На 2 км североизточно от село село Планиново
Наименование:
Останки на 4 двукамерни долмени и кромлех в местност Пясъците - село Планиново