Останки от двукамерен долмен в местност Зайковец - село Планиново

Недвижима културна ценност
Местоположение:
На 1 км южно от село Планиново
Наименование:
Останки от двукамерен долмен в местност Зайковец - село Планиново