Останки от двукамерен долмен в местност Стоева круша - село Хлябово

Недвижима културна ценност
Местоположение:
2 км южно от село Хлябово
Наименование:
Останки от двукамерен долмен в местност Стоева круша - село Хлябово