Двукамерен долмен в местност Мангъра и разкопки - село Хлябово

Недвижима културна ценност
Местоположение:
Разположен е на билото на Сакар планина, на 17 км югозападно от Тополовград, на 7 км от местност Голямата Звезда и 3 км от местност Малката Звезда. До там води живописен черен път (5 – 6 км от село Хлябово). Покрай долмена преминава пътят от Голямата звезда за Малката звезда и Вишеград.
Описание:
Двукамерен долмен. Предната камера е почти разбита. Покривният камък на задната камера е паднал на външната страна на съоръжението. Размери: предна камера 1.30 Х 1.70 Х 1.80м и отвори 0.65 х 0.50м. По надлъжната си ос долменът е ориентиран в посока север-юг с вход от юг.
Наименование:
Двукамерен долмен в местност Мангъра и разкопки - село Хлябово