Манастир Света Троица

Недвижима културна ценност
Местоположение:
Манастирът се намира на 12 км. югоизточно от гр. Тополовград, на 4 км. от с. Мрамор и 6 км. от с.Устрем (отклонение 1,5 км от пътя Тополовград – с. Устрем). Разположен е сред красива природа в долината на р. Манастирска.
Описание:
Действащ женски манастир – едно от най-големите духовни средища в тази част на страната. Смята се, че манастир на това място е възникнал още през ХIV в. по времето на цар Иван Александър под името “Св. Първоапостоли Петър и Павел”. Вероятно е бил опустошен през 1373 г. от настъпващите на север турски орди под предводителството на Тимурташ бей. Отново е бил възстановен през ХVIII век. Историята на манастира е тясно свързана и с хайдушкото движение, заради което и до днес той е известен като “Хайдушкият манастир”. В манастира са отсядали и укривали легендарните народни водачи: Вълчан войвода, Индже войвода, Кара Колю, Христо войвода, Даглъ Стоян, Кара Добри, Гарабчи Георги и др. След оттеглянето си от хайдушкия живот през 1812 г. Христо войвода приел монашеството и бил обявен за игумен на манастира с името Хрисант. Той извършил голяма строителна дейност за обновяване на светата обител. През 1818 г., поради върлуващата чумна епидемия, в манастира били приютени и намерили спасение много хора от околните селища. В знак на благодарност те дарили много средства, с които се изградили нови постройки (хамбарът, готварницата и долните стаи на манастира). През 1870 г., във връзка с религиозните борби, манастирът започнал да се управлява от гръцки духовници и от Одринския гръцки владика. Това довело до ответна силна реакция на българското население от Сакар планина, което повело борба за възвръщане на манастира като българска духовна обител. Тази борба се увенчала с успех през 1898г., откогато манастирът е към Сливенската митрополия. През 1909 г. манастирът бил трансформиран в девически и в него се заселили около 50 монахини от манастира “Св. Теодор Студит” (до днешното с. Студена). Днес в него живеят две монахини и няколко работника. Централно място в днешния манастирски комплекс заема църквата “Св. Троица”, построена през 1836 г. Тя се издига на мястото на страта манастирска църква “Св. Първоапастоли Петър и Павел”, която била вградена в новия строеж. Новият иконостас също е изработен по образец на този от стария храм. Църквата “Св. Троица” е трикорабна, едноабсидна, безкуполна, каменна базилика. Със своите размери (12м Х 18м), тя е една от най-просторните манастирски църкви в България. Архитектурното оформление и строителният й план се отличават с опростени и изчистени форми. Осем цилиндрични колони посредством дъги поддържат дървения свод, стените са гладко измазани, без стенописи. Иконите в църквата са от ХVIII, ХIХ и ХХ век.
Наименование:
Манастир Света Троица