Скален храм “Вехтата църква”

Недвижима културна ценност
Местоположение:
Църквата се намира на 500 м над манастира “Св. Троица”. Разположена е на северния склон на варовиково плато, което започва от самия манастир и се издига стръмно н нагоре. В ниското тече р. Манастирска.
Описание:
Вехтата църква е пещера с неправилна форма и множество вдлъбнатини и ниши по стените и сводовете, която е била използвана за църква през Х век. Приблизителните й размери са 8м Х 6м. Църквата не е оформяна допълнително, била е запазена естествената конфигурация на скалите, като почти всички ниши и плоскости са били изписани направо върху голия камък. Образи на светци, а на места и гръцки надписи се открояват по сводовете и високите ниши. За съжаление, в резултат на проникващата вода и ерозията, много образи и надписи едва личат, само една малка част са запазени по-добре. Между тях са тройката светии на един от сводовете. В средата е разположена Св. Парашкева, а в дясно е млад светец. Тези два образа са най-запазени в художествено отношение. В дясно от тях под друг наклон има допоясно изображение на “Богородица Оранта” (Молителка и закрилница). Ликът на Арахангел Михаил е разположен горе в дясно, срещу входа на пещерата. Всички образи са изработени с четка, със земна охра, в една тоналност, като на места са по-плътни, а на места - по-леки и прозрачни (напр. нимбите около главите). При внимателно вглеждане могат да се открият и други следи образи (само образи, никъде сцени). За историята и съдбата на Вехтата църква съществуват много и различни хипотези. Може би пещерата е била обитавана още през древността, а също и по време на най-ранното християнство, подобно на монашеските килии на Аладжа манастир. От сводовете на Вехтата църква сълзяла вода, която в миналото се смятала за светена и лековита. По време на големите празници Спасовден, Гергьовден, Св. Троица, Св. Апостоли Петър и Павел и др. тук идвали хора от близо и далеч, за да си измият болните тела и да получат изцеление.
Наименование:
Скален храм “Вехтата църква”