Скално светилище Каменна могила – село Хлябово

Недвижима културна ценност
Местоположение:
Светилището отстои на 9 км югозападно от Тополовград и на 3 км. южно от с. Хлябово. Разположено е на рида, който разделя водосборните басейни на реките Соколица и Синаповска. От него има добра видимост на север и към централното било на Сакар планина.
Описание:
Обектът е все още малко познат и слабо проучен, но е интересно място за посещения. Предполага се, че на върха, наречен Каменна могила, се е намирало антично светилище. В близост до светилището са намирани голям брой тракийски, македонски, келтски и римски монети и фрагменти от битова керамика. Около него са разположени и някои от известните долмени – Бялата трева, Евджика, Кралева сая и др. Върхът представлява каменна грамада от неправилно разхвърляни причудливи гранитни блокове. Върху някои от тях са изработени знаци, които до сега не са проучвани.
Наименование:
Скално светилище Каменна могила – село Хлябово