Събития
21.04.2017

Популяризиране на културното наследство на община Тополовград.

На 21.04.2017г. беше проведена финална пресконференция по проект „Дигитализиране и документиране на най-ранните тракийски мегалитни гробници и синхронните на тях култови комплекси на Балканския полуостров“, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 24-10М2-14/23.04.2015 г., подписан между Министерство на културата и Община Тополовград, финансиран по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременно изкуство“ в рамките на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на ФП на ЕИП, подписан между България, Исландия, Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

Екипът по проекта представи  извършените дейности и постигнатите резултати. Основните дейности, които бяха изпълнени са дигитализиране,  документиране и популяризиране на културното наследство на община Тополовград.

 Според тях новосъздадения интернет портал www.museum-topolovgrad.eu, мобилното приложение и ГИС платформата ще привличат повече туристи в региона.

Стойността на проекта е  206190.35Евро. Проектът е осъществен в рамките на 25 месеца.