Oткриване на реновирания общински исторически музей - Тополовград