Скално изсечен долмен в местн.Евджика при с.Хлябово