Двукамерен долмен в местн.Бялата трева - с.Хлябово