Двукамерен долмен в местн. Гайдарова пещера

Недвижима културна ценност
Местоположение:
2 км. югозапад от с. Хлябово, разположен в бадемова градина, в близост до р. Соколица
Описание:
Сравнително добре запазен двукамерен долмен. Липсват само покривните камъни, съборени в долмена. Около него има забити големи камъни - крепида
Наименование:
Двукамерен долмен в местн. Гайдарова пещера
Видеогалерия