Скално изсечен вкопан долмен в месн. Евджика

Недвижима културна ценност
Местоположение:
На около 1.5 км. южно от с.Хлябово сред смесена широколистна гора
Описание:
Долменът е издълбан в монолитен скален блок с размери 1.40 х 1.40м. Във вътрешността има многобройни изкуствено издълбани дупки, вероятно за украса
Наименование:
Скално изсечен вкопан долмен в месн. Евджика
Видеогалерия